Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zapotrzebowanie na energię do oświetlenia budynku

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową do oświetlenia EL,j w poszczególnych pomieszczeniach lub budynku oblicza się według wzoru:

EL= FC · PN/1000 · [(tD · FO · FD) + (tN · FO)]

gdzie:

PN - moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego wbudowanego w danym wnętrzu lub budynku użyteczności publicznej przyjmowana na podstawie projektu oświetlenia budynku lub na podstawie § 180a przepisów techniczno-budowlanych,
tD - czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia,
tN - czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy,
FC - współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego, obliczany ze wzoru 2.45 Metodologii. W przypadku braku regulacji prowadzącej do utrzymywania natężenia oświetlenia na poziomie wymaganym wartość współczynnika FC wynosi 1.
FO - współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy
FD - współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu

 

   
© ALLROUNDER