Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ocena energetyczna budynków została wprowadzona przez Dyrektywę 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, która została przyjęta 16.12.2002 roku.

Cel wprowadzenia dyrektywy:

Dyrektywa EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) zwraca szczególną uwagę na racjonalizacj zużycia energii w budynkach w średnim i długim okresie czyli

- ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń,

- przygotowanie ciepłej wody użytkowej,

- oświetlenie pomieszczeń (w budynkach użyteczności publicznej).

Jej celem bezpośrenim jest promowanie poprawy efektywności energetycznej budynków poprzez zapewnienie nabywcom nieruchomości oraz najemcom lokali mieszkalnych i budynków obiektywnej informacji w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej.

Drugim celem dyrektywy jest ochrona środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe które  można wymienić to:

- ograniczenie emisji dwutlenku węgla,

- realizacja postanowień Protokołu z Kioto

- wyrównanie różnic pomiędzy Państwami Członkowskimi poprzez oszczędność energii.

 

 

   
© ALLROUNDER