Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dom pasywny tak określamy obiekt budowlany który posiada bardzo bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych. Współczynnik U dla przegrody powinien być niższy od 0,15 W/m2K

Zapotrzebowanie na energię w domu pasywnym to poniżej 15kWh/(m2*rok) w domu tradycyjnym wartość ta jest jest prawie 10 krotnie wyższa i wynosi około 120 kWh/(m2*rok).

Ilość energii potrzebnej na ogrzanie jednego metra kwadratowego na rok to 1,5 l oleju opałowego lub 1,7 m3 gazu ziemnego  lub 2,3 kg węgla.

Budynek pasywny nie posiada kominów zastępuje je system nawiewno-wywiewny dzięki czemu straty ciepła zmniejszamy o 75-90%.

Budynek pasywny w przeważającej części roku nie potrzebuje dodatkowych systemów ogrzewania całe ciepło zostaje pobrane z promieniowania słonecznego, urządzeń zainstalowanych w budynku oraz od osób w nim przebywających.

Częste rozwiązanie w domach pasywnych to gruntowy wymiennik ciepła.

Istotą budynku pasywnego to maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczanie strat ciepła.

Zewnętrzne przegrody wykonane są z materiałów o bardzo dobrych parametrach przenikania ciepła oraz są nieprzepuszczalne dla powietrza

Obecnie koszt budowy domu pasywnego systematycznie spadają

w roku 2000 koszt domu pasywnego był droższy o 40%

w roku 2003 był droższy o 30%

w 2008 był droższy o 10%

Obecnie koszt domu pasywnego jest o 5% do 15% wyższy niż domu standardowego.

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej budynek pasywny z niezbędnymi certyfikatami Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt powstał w 2006 r. w Smolcu pod Wrocławiem.

 

Różnice pomiędzy domem pasywnym a domem konwencjonalnym:

 • Grubsza warstwa izolacji na zewnętrznych przegrodach ścian, połaci dachu, podłogi na gruncie, ścian fundamentowych
 • lepsze parametry okien najlepiej 3 szybowe o współczynniku U poniżej 0.8 W/m2K
 • lepsze parametry drzwi
 • większe powierzchnie okien od strony południowej - (okno jest droższe niż ściana wymaga nadproży parapetów)
 • bardzo dokładne układanie przegród zewnętrznych (ścian, podłóg, połaci dachu) staranne układanie materiałów ocieplających
 • system wentylacji oparty na rekuperatorze - wentylacja mechaniczna
 • system grzewczy - elektryczny (wymiennik ciepła może nigdy się nie zwrócić)
 • unikanie mostków cieplnych np balkon wykonany na osobnej konstrukcji odizolowany od bryły budynku
 • Brak potrzeby montażu ogrzewania tradycyjnego

Na czym oszczędzamy w domu pasywnym.

 • Brak potrzeby montażu instalacji cieplnych (rur, grzejników)
 • Brak potrzeby podłączenie systemu grzewczego do domu
 • Brak potrzeby budowy pomieszczenia na kotłownię
 • Brak kominów dymowych

W domu pasywnym, o przykładowej powierzchni 140 m2 i przy 4 osobowej rodzinie, zużycie wszystkich rodzajów energii wynosi rocznie poniżej 3200 kWh. Jeżeli byśmy chcieli całe to zapotrzebowanie zaspokoić prądem elektrycznym to roczny koszt byłby niższy od 1000 zł.

   
© ALLROUNDER