Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Świadectwo energetyczne / Paszport

Jak ma wyglądać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ma wygląd czterostronicowej broszury formatu A4.

Na 1-szej stronie świadectwa znajdują się podstawowe informacje o budynku oraz jego fotografia. Poniżej umieszczona jest grafika przedstawiająca obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Podana jest również wartość zapotrzebowania na energię końcową budynku. Na tej stronie znajdują się również dane certyfikatora oraz data wystawienia świadectwa.

Wskaźnik EP:

Jest to wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową, wyrażone w kWh/(m²/rok). Informuje on o ilości energii dostarczanej do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia, przeliczonej na energię pierwotną i odniesionej do jednostki powierzchni naszego budynku o regulowanej temperaturze powietrza.

Wskaźnik EK:

Jest to współczynnik określający roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym, jego wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w domach z klimatyzacją - dodatkowo chłodzenia, wyrażone w kWh/(m²/rok). Im mniejsza jest wartość współczynnika EK, tym bardziej efektywny energetycznie jest dany budynek, a tym samym – niższe są koszty jego utrzymania.

Na stronie 2-giej świadectwa energetycznego, można znaleźć parametry informujące o izolacyjności cieplnej przegród budynku, parametrach urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Znajduje się tam również obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową w skali roku w rozbiciu na poszczególne elementy (ogrzewanie i wentylację, ciepłą wodę i urządzenia pomocnicze – pompy obiegowe).

Na stronie 3-ciej, znajdują się wskazówki w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.

4-ta strona świadectwa charakterystyki energetycznej to objaśnienia oraz informacje dodatkowe

   
© ALLROUNDER