Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody jednorodne - Metoda obliczeń

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] dla przegród opisujemy wzorem:

U = 1/RT [W/m2K]

RT - jest to całkowity opór cieplny przegrody [m2K/W]

całkowity opór cieplny przegrody obliczamy jako sumę cząstkową wszystkich przegród używając wzoru:

RT=Rsi+R1+R2+R3+ ... + Rn + Rse [m2K/W] czyli

RT=Rsi+ΣRk+Rse=Rsi+Σdkk+Rse[m2K/W]

Gdzie:

Rsi - opór przejmowania ciepła na powierzchni przegrody po cieplejszej stronie [m2K/W]

ΣRk - suma oporów cieplnych wszyskich warstw wchodzących w skład przegrody [m2K/W]

Rse - opór przejmowania ciepła na powierzchni przegrody po chłodniejszej stronie [m2K/W]

dk - grubość warstwy materiału k, [m],

λk - współczynnik przewodzenia ciepła warstwy k, [W/mK]

Wartości oporów przyjmowania ciepła w większości przypadków przyjmowane są z Tablicy 1, punkt 5.2

PN – EN ISO 6946 normy.

opór przejmowania ciepła [m2K/W]   
W górę Poziomy W dół
Rsi 0,10 0,13 0,17
Rse 0,04 0,04 0,04

Powyższe opory stosujemy dla powierzchni przegrody która ma kontakt z powietrzem, jeżeli przegroda ma kontakt z gruntem np. ściana podziemna podłoga na gruncie opór przejmowania ciepła Rse pomija się.

   
© ALLROUNDER