Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

U czyli WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA w OKNACH PCV

Opłaty za ogrzewanie są niczym innym jak opłatą za energię - prąd, gaz, węgiel, miał, olej opałowy niezbędną do uzyskania wewnątrz pomieszczenia temperatury komfortowej dla przebywających w nim ludzi. Badania pokazują, że optymalna temperatura pomieszczeń mieszkalnych w naszej strefie klimatycznej wynosi około 20 - 21 °C.

Kupując okna spotykamy się z parametrem U który ma charakteryzować współczynnik przenikania ciepła okna, wybór odpowiedniego okna może przełożyć się na konkretne oszczędności w zależności od wielkości tego parametru. Im współczynnik U jest niższy tym nasze oszczędności będą większe a więc inwestycja będzie trafniejsza.

Często parametr U jest podawany niepoprawnie i pokazuje tylko jedną ze składowych okna szybę. Szyba posiada przeważnie niższy parametr współczynnika U dlatego podawana jest klientowi podczas zakupu okna. Zawsze warto upewnić się u sprzedawcy czy podaje nam współczynnik U szyby czy współczynnik Uw całego okna szyba wraz z ramą. Różnica pomiędzy parametrem U dla szyby i całego okna może dochodzić nawet do 40%.

 

PRZYKŁAD Obliczania WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA:

Poniżej przykładowe porównanie współczynnika Uw dla szyby oraz całego okna czyli ile może kosztować nas błędnie podany współczynnik U

Jednostką współczynnika przenikania ciepła okna Uw jest W/(m2 * K).

Przekształcamy wzór do postaci  W = Uw * m2 * K * h

gdzie Uw - współczynnik przenikania ciepła

m2 - powierzchnia zadana w metrach kwadratowych

K - temperatura w stopniach C

h - czas w godzidnach

W - 1 kWh czyli 1000W energii zużytej w ciągu godziny

Założenia do obliczeń:

  • Współczynnik przenikania ciepła okna "Uw" = 1,1 (szyba) lub 1,5 (całe okno - szyba z ramą)
  • Powierzchnię okna w m2 = 2,00
  • Czas przyjęty do obliczeń = 24h, 4320h (6 m-ca * 720h  sezonu grzewczego)
  • Różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w przyjętym okresie grzewczym = 20°C

STRAT ENERGII ZALEŻNA OD WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA UW

Okno z Uw = 1,1 W/(m2 * K) Okno z Uw = 1,5 W/(m2 * K)
Uw m2 °C h W kWh Uw m2 °C h W kWh
1,1 2 20 24 1056 1,06 1,5 2 20 24 1440 1,44
1,1 2 20 4320 190080 190,08 1,5 2 20 4320 259200 259,20

Jak widać z tabeli różnica pomiędzy oknem o powierzchni 2m2 podczas jednego sezonu grzewczego przy różnicy temperatur 20 stopni C wynosi 69 kWh co oznacza, że błędna informacja będzie nas kosztowała 42 PLN w sezonie grzewczym na jednym oknie. Wyliczenia kosztu zostały wykonane kalkulatorem energii w taryfie dwustrefowej.

STRATA ENERGII ZALEŻNA OD WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA UW

Okno z Uw = 1,1 W/(m2 * K) Okno z Uw = 1,5 W/(m2 * K)
h kWh zł/kWh Strata w zł H kWh zł/kWh Strata w zł
24 1,06 0,61 0,647 24 1,44 0,61 0,878
4320 190.08 0,61 115,95 4320 259,20 0,61 158,11

Jak widać w powyższych wyliczeniach na przykładzie jednego okna różnica pomiędzy oknem o współczynniku 1,1 a oknem o współczynniku 1,5 wynosi 42,16 PLN. Jeżeli przyjmiemy że w badanym domu zamontowanych jest 10 okien koszt straty w jednym sezonie grzewczym wyniesie 420,16 PLN.

Wartość ta oczywiście jest szacunkowa i zależna od różnicy temperatur, powierzchni okien czy współczynnika U

 

   
© ALLROUNDER