Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Będą trzy rodzaje dopłat do remontów budynków

Państwo dofinansuje kredyty na ocieplenie ścian budynku, wymianę okien czy modernizację systemu grzewczego. Obniżona zostanie wysokość premii termomodernizacyjnej z 25 do 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu. Kamienicznicy, którzy zaciągną kredyt na remont budynku, będą mogli otrzymać premię kompensacyjną.

Od dziś zmieniają się zasady udzielania dopłat z budżetu państwa do kredytów na termomodernizację oraz remonty budynków. Inwestorzy będą mogli skorzystać nie tylko z dotychczasowej premii termomodernizacyjnej, ale także z zupełnie nowej premii remontowej. Ponadto właściciele starych kamienic, w których był przynajmniej jeden lokal kwaterunkowy, będą mogli otrzymać premię kompensacyjną przy remoncie. Takie formy pomocy wprowadza nowa ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 223, poz. 1459), która dziś wchodzi w życie. Zastąpi ona dotychczasową ustawę z 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).

Kredyt na remont lub termomodernizację trzeba będzie zaciągnąć w jednym z komercyjnych banków, który ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie premii będzie trzeba złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem banku kredytującego inwestycję. Premie na spłatę części zaciągniętego kredytu będzie przyznawał BGK ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premia na ocieplenie

Tak jak obecnie o premię termomodernizacyjną będą mogli ubiegać się wszyscy inwestorzy bez względu na ich status prawny, a więc spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, osoby prywatne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz gminy czy powiaty.

Podstawowym warunkiem uzyskania premii będzie osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej.

- O premię termomodernizacyjną można ubiegać się w przypadku realizacji przedsięwzięć, których celem jest zmniejszenie zużycia ciepła w już istniejących budynkach mieszkalnych oraz budynkach służących do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Może to być np.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien, modernizacja systemu grzewczego. Koniecznym warunkiem jest uzyskanie określonych oszczędności energii - w zależności od rodzaju modernizacji - wyjaśnia Ewa Balicka-Sawiak, rzecznik prasowy Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Kwota przyznawanej premii termomodernizacyjnej stanowić będzie 20 proc. wykorzystanego kredytu (dotychczas 25 proc.), ale nie więcej niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego - dodaje.

Podkreśla, że jednocześnie zniesione zostaną dotychczasowe ograniczenia dotyczące dopuszczalnej kwoty kredytu - dotychczas kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie mógł przekroczyć 80 proc. kosztów przedsięwzięcia.

- Nowe przepisy przewidują, że inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne, będą mogli uzyskać kredyt w wysokości odpowiadającej całkowitym kosztom przedsięwzięcia - dodaje Ewa Balicka-Sawiak.

Przyznanie premii będzie następowało przed realizacją termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Infor Biznes Sp. z o.o.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Infor Biznes Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 

Premia remontowa

Nowością będzie premia remontowa, czyli dofinansowanie kredytów na remont najstarszych budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. Pomocą nie zostaną więc objęte bloki z wielkiej płyty z lat 70. i 80. Również część budynków z lat 60. tych nie skorzysta z premii remontowej, jeśli ich użytkowanie nie rozpoczęło się przed 14 sierpnia 1961 r.

O przyznanie premii remontowej będzie mogła ubiegać się tylko spółdzielnia mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego, wspólnota mieszkaniowa z większościowym udziałem osób fizycznych oraz osoba prywatna. Warunkiem uzyskania premii remontowej będzie osiągnięcie podczas remontu oszczędności energii cieplnej, jednak znacznie niższej niż przy termomodernizacji. Warunek ten trzeba będzie potwierdzić, przedstawiając audyt remontowy.

- Premię remontową można będzie otrzymać na przedsięwzięcia remontowe związane z termomodernizacją budynków wielorodzinnych: remont, wymianę okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali), przebudowę budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie, wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi - wyjaśnia Ewa Balicka-Sawiak.

Premia remontowa będzie stanowić 20 proc. kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Premia kompensacyjna

Właściciele kamienic, którzy zaciągną kredyt na remont budynku, będą mogli otrzymać premię kompensacyjną. Jej celem będzie wyrównanie szkód, jakich doznali kamienicznicy w związku ustawowymi ograniczeniami wysokości czynszu (tzw. czynsz regulowany). Premię kompensacyjną będzie przyznawać się łącznie z premią remontową. Będzie ją mogła otrzymać tylko osoba fizyczną, która 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub po tym dniu została spadkobiercą właściciela tego budynku mieszkalnego, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy.

Zaczekaj z książeczką

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji zmienia także przepisy dotyczące likwidacji starych książeczek mieszkaniowych. Ich posiadacze będą mogli otrzymać specjalny dodatek do oszczędności - premię gwarancyjną - przy wymianie okien, instalacji gazowej lub elektrycznej. Ale uwaga. Koszt robót będzie musiał wynosić co najmniej wartość wkładu na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną. Warto więc zaczekać do 1 kwietnia, kiedy zaczną obowiązywać korzystniejsze warunki.

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2009-03-19
   
© ALLROUNDER