Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Budynek mieszkalny - jest to budynek przeznaczony na mieszkania

- budynek jednorodzinny - budynek przeznaczony na potrzeby jednej rodziny.

- budynek wielorodzinny z dwoma lub większą ilością mieszkań.

Budynek zamieszkania zbiorowego - jest to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi znajdujących się poza stałym miejscem zamieszkania. Do takich budynków zaliczamy - hotele, motele, schroniska turystyczne, hotele studenckie, schroniska, zakłady poprawcze, domy wypoczynkowe itd.

Budynek gospodarczy - budynek służący do przechowywania narzędzi, przechowywania materiałów, służący jako skład opału. Budynek gospodarczy ma za zadanie obsługę budynku w którym zamieszkują mieszkańcy

Budynek rekraacji - budynek na potrzeby czasowego wypoczynku ludzi.

Budynek użyteczności publicznej - jest to budynek którego przeznaczeniem jest zapewnienie podstawowych potrzeb ludzi. Do budynków użyteczności publicznej zaliczamy budynki opieki zdrowotnej, budynki na potrzeby szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego, budynki gastronomiczne, handlowe, sportowe, kina, teatry, budynki biurowe itp.

 

   
© ALLROUNDER