Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Współczynnik U - to jedna z podstawowych informacji charakteryzująca okno, często producenci okien w celu podniesienia ich atrakcyjności podają współczynnik U szyby, który ma lepsze parametry izolacyjne niż rama. Pełna informacja o współczynniku U okna powinna zawierać wypadkową wartość współczynniku U szyby oraz ramy okiennej.

Aktualnie U szyby standardowo waha się w przedziale 1,0 do 1,2 W/m2K zaś U całego okna przyjmie w takim wypadku wartości w granicach  1,5 do 1,7 W/m2K

Koszt szyb w zależności od współczynnika U - możemy oszacować w następujący sposób jeżeli standardowa szyba posiada jedną komorę i współczynnik U - 1,1 W/m2K to podniesienie parametru o U o 0,1 czyli do U=1,0 W/m2K pociągnie za sobą koszt około 20-30% więcej, przy czym zastosowanie szyby dwukomorowej U=0,7 podnosi koszt dwukrotnie, U=0,5 szyba dwu komorowa z argonem koszt 2,5 razy większy, zmieniając argon na krypton zmniejszamy szerokość okna z 4/16/4/16/4 do 4/8/4/8/4 - do 28 mm. Szyba trzykomorowa o U = 0,3 koszt 9 razy większy.

Pamiętajmy - okno składa się z szyby i ramy czyli współczynnik U dla całego okna ma znaczenie jako parametr charakteryzujący parametry przenikalności cieplnej.

Współczynnik U dla okien dachowych lub montowanych pod kątem może być zdecydowanie gorszy.

Na współczynnik U montowanych okien wpływa również system montowania.

 

   
© ALLROUNDER