Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Współczynnik przenikania ciepła w budynkach – dane historyczne

Rok oddania budynku do użytkowania Podstawowy przepis Umax
 Do 1966 1,16 – 1,40
1967 – 1985 PN-64/B-03404, PN-74/B-03404 1,16
1986 – 1992 PN-82/B-02020 0,75
1993 – 1997 PN-91/B-02020 0,55
1998 – 2008 Rozporządzenie *) 0,30 – 0,50

*) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie.

Prognozę maksymalnych wartości przenikania ciepła U na kolejne lata:

Typ Przegrody Umax od 2009 Umax od 2014 Umax od 2017 Umax od 2021
Ściany zewnętrzne 0,30 0,25 0,23 0,20
Dachy 0,25 0,20 0,18 0,15
Podłogi na gruncie 0,45 0,30 0,30 0,30
Okna 1,70 1,30 1,10 0,90
Okna połaciowe 1,70 1,50 1,30 1,10
Drzwi i bramy 2,6 1,70 1,50 1,30

Więcej w dokumencie:

ROZPOŻĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

   
© ALLROUNDER